Skräddarsydd finansiering

Våra kunder kan alltid välja mellan att hyra, leasa eller köpa sin städutrustning. I samarbete med Siemens Finans har vi tagit fram några olika koncept för finansiering som gör detta möjligt. 

Hyra - flexibelt, avdragsgillt och enkelt att budgetera

Att välja en hyreslösning för sin städutrustning kan ge många fördelar. Exempelvis är hela hyresavgiften fullt avdragsgill och kan dras av som en omkostnad. Det är även lätt att uppgradera och förändra objekten som innefattas i hyresavtalet. Avtalet skräddarsys för att hitta rätt nivå på månadskostnaden för varje kund.

Leasing - en flexibel blandform av kreditköp och långtidshyra

Upplägget är samma som vid ett avbetalningsköp men juridiskt betraktas det som hyra. I detta upplägg slipper företaget tunga engångsutgifter och hela leasingkostnaden är avdragsgill. Efter att leasingavtalet löpt ut har du möjlighet att antingen köpa loss det leasade objektet eller anvisa en extern köpare till ett förutbestämt restvärde.

Funktionshyra - funktionsavtal som ger komplett service

Detta är en komplett lösning utan extra utgifter. Maskinen och allt förebyggande underhåll samt alla eventuella reparationskostnader, inklusive reservdelar, ingår i den fasta månadskostnaden. Vid ett eventuellt längre driftstopp av din maskin tillhandahåller vi även en ersättningsmaskin. Funktionshyra utgör vår vanligaste form av finansiering och är den mest förmånliga.

Kontakta oss för mer information.