Kärcher

Kärcher har lång erfarenhet av att försöja hitta den optimala lösningen för rengöringsuppgifter inom industrin och näringslivet. Här spelar miljöaspekten och den ekonomiska faktorn en viktig roll. Detta har Kärcher tagit hänsyn till sin utveckling av de absolut modernaste rengörings- och underhållsmaskinerna som i dag finns att hitta på marknaden.