Kränzle

Högtryckstvättar från Kränzle är av högsta kvalitet. De utmärker sig genom en produktkvalitet och teknik som ligger över genomsnittet. De har genom smarta konstruktionslösningar både lång livslängd och låga driftkostnader.

Vi erbjuder både mobila och stationära lösningar på högtryckstvättar för både kall- och varmvatten. Våra stationära system erbjuder stora fördelar när det är nödvändigt med stor rengöringskapacitet på bestämda platser, exempelvis vid rengöring av fordonsparken eller inom livsmedelsindustrin. Våra stationära finns både med varm- och kallvattensalternativ och med möjlighet till flera påkopplingar.